25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Tα νήπια στο τμήμα των Αγγλικών έρχονται σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα με σκοπό να την αγαπήσουν. Τα μαθήματα με προφορικό λόγο δίνουν χαρά στους μικρούς μας μαθητές. Τα παιδιά μαθαίνουν αγγλικά, διασκεδάζοντας. Συμμετέχουν ενεργά με τραγούδια, παραμύθια, ιστορίες, ζωγραφιές αλλά και παιχνίδια. Τα τραγούδια και τα παιχνίδια, τους διδάσκουν καινούργιες λέξεις αλλά και τη προφορά τους. Μάλιστα, χρησιμοποιούμε τη διαδραστική μέθοδο ώστε να δίνουμε κίνητρο αλλά και επιβράβευση στους μαθητές μας. (Μερικά από τα θέματα που έρχονται σε επαφή φέτος τα παιδιά είναι τα χρώματα, τα ζώα, τα φρούτα, τα μέρη του σώματος, οι αριθμοί, τα γράμματα, οι εποχές, τα συναισθήματα, κ.α.)

Κλείσιμο Μενού