25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Α Δημοτικού - 21 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε γνωστή και άγνωστη ορθογραφία στον πίνακα.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

“Όλοι στο οικόπεδο”

  • Β.Μ. σελ.12-13
  • Αντιγραφή στο μπλε τετράδιο: “Κοιτάξτε! Είναι στο οικόπεδο.”

Μαθηματικά

Από το βιβλίο των Mαθηματικών κάναμε τις σελ.: 80-81

Αγγλικά

activity book p. 31-33


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ορθογραφία: “Κοιτάξτε! Είναι στο οικόπεδο.”

Ανάγνωση: το κείμενο σελ.12 από το Β.Μ.

Μοιράστηκαν στα παιδιά τα κίτρινα τετράδια.

Mαθηματικά

Από τη σελ. 81 την άσκηση 6.

Κλείσιμο Μενού