25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Νηπιαγωγείο ΑΞΙΟΝ στοχεύει στο σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Προωθεί τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, και την εργασία σε ομάδες. Αξιοποιεί τη συνεργασία με το σπίτι, την παρατήρηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση της εξέλιξης των παιδιών.

Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω καθοριστικός είναι ο ρόλος των νηπιαγωγών, οι οποίοι:

  • καλλιεργούν κλίμα αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των παιδιών
  • θέτουν στόχους βάσει των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού αλλά και του γενικότερου επιπέδου της τάξης
  • δίνουν ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας
  • παρατηρούν συστηματικά και ακούν τι έχουν να πουν τα παιδιά
  • επιλέγουν δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά
  • προσφέρουν υλικά και υποστήριξη ώστε να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους
  • παροτρύνουν τα παιδιά να αναζητούν απαντήσεις και να συμμετέχουν
  • προωθούν την ατομική όσο και την ομαδική εργασία
  • παρατηρούν, καταγράφουν και αξιολογούν τις διάφορες δραστηριότητες
  • αναπτύσσουν συστηματική επικοινωνία με τους γονείς
Κλείσιμο Μενού