25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Πληροφορική στο «ΑΞΙΟΝ»

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών έχει γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, παντού χρησιμοποιείται κάποιου είδους υπολογιστής. Η εξέλιξη αυτή έχει καταστήσει αναγκαία τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα χρήσης υπολογιστών. Τα σημερινά παιδιά, λόγω της οικειότητας που έχουν με τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να διδαχθούν σε αρκετό βάθος τον προγραμματισμό των υπολογιστών.

Στα σχολεία το μάθημα της πληροφορικής διδάσκεται από την Δ’ Δημοτικού. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη και τις τρεις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), με γνώμονα τη φιλοσοφία των σχολείων ΑΞΙΟΝ «όλα στο σχολείο» Έτσι, παράλληλα με την ύλη του υπουργείου παιδείας οι μαθητές μας προετοιμάζονται ώστε να πιστοποιηθούν με κατάλληλες εξετάσεις σε ένα από τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης υπολογιστών.

Ο φορέας πιστοποίησης με τον οποίο συνεργάζονται τα σχολεία ΑΞΙΟΝ είναι η ACTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και το πιστοποιητικό που αποκτούν οι μαθητές είναι το CCU (Certified Computer User). Το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό δημόσιο και γίνεται δεκτό σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ένας μαθητής του ΑΞΙΟΝ δίνει τις πρώτες του εξετάσεις στο τέλος της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και μέχρι το τέλος της Γ’ Γυμνασίου θα έχει ολοκληρώσει τις 6 ενότητες που απαιτούνται για τη χορήγηση της πλήρους πιστοποίησης. Ο σχεδιασμός αυτός έχει διπλό στόχο: από τη μία να είναι εφικτή η διδασκαλία των απαραίτητων ενοτήτων μέσα στα πλαίσια των σχολικών μαθημάτων ενώ από την άλλη να υπάρχει το περιθώριο, αν ένας μαθητής αποτύχει σε κάποια ενότητα να εξεταστεί ξανά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Α’ Λυκείου. Στη Β’ και Γ’ Λυκείου το πρόγραμμα των μαθητών είναι αρκετά επιβαρυμένο, συνεπώς καλό είναι οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των εξετάσεων, μέχρι τότε.

Στην πράξη ο παραπάνω σχεδιασμός έχει αποδειχτεί ικανοποιητικός καθώς με τη συμπλήρωση της τρίτης χρονιάς λειτουργίας των σχολείων ΑΞΙΟΝ, ήδη 6 μαθητές απέκτησαν την πιστοποίηση.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής που υλοποιείται στα σχολεία ΑΞΙΟΝ, παράλληλα με το πρόγραμμα σπουδών του υπουργείου. Αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα πληροφορικής του κάθε σχολείου.

Τάξη Διδασκαλία Ενότητα Εξετάσεων
Δ’ Δημοτικού Χρήση Η/Υ, Ζωγραφική, Επεξεργασία κειμένου, Η σωστή χρήση του Διαδικτύου.
Ε’ Δημοτικού Βασικές Έννοιες Πληροφορικής, Επεξεργασία κειμένου, Εργασίες με τη χρήση του Διαδικτύου- άλλες δραστηριότητες π.χ. δημιουργία Comic.
ΣΤ’ Δημοτικού Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (WINDOWS) – Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET). Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (WINDOWS)
Α’ Γυμνασίου Βασικές Έννοιες Πληροφορικής-Το Λογισμικό του Υπολογιστή- Επεξεργασία Κειμένου (Word)-Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις Υπηρεσίες του-Ο Υπολογιστής στην καθημερινή μας ζωή. Επεξεργασία Κειμένου (WORD)- Υπηρεσίες Διαδικτύου (INTERNET)
Β’ Γυμνασίου Ψηφιακός κόσμος-Πολυμέσα-Δίκτυα Υπολογιστών- Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)- Παρουσιάσεις (POWERPOINT)-Νέες Τεχνολογίες και επάγγελμα. Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL)- Παρουσιάσεις (POWERPOINT)
Γ’ Γυμνασίου Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό-Ο Προγραμματισμός στην πράξη (γλώσσα Logo)-Δημιουργικές εργασίες με τη χρήση διαφόρων εργαλείων έκφρασης. Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
Α’ Λυκείου Βασικές Έννοιες Πληροφορικής-Συνθετικές εργασίες π.χ. δημοσκόπησης με τη χρήση εφαρμογών γραφείου (Office)-Πολυμέσα (επεξεργασία εικόνας, ήχου, βίντεο).
Κλείσιμο Μενού