25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Πληροφορίες Για Το Νηπιαγωγείο

 • Tο νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη κοινωνική ομάδα, το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης για κάθε παιδί. Το βοηθά να αναπτυχθεί σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.
 • Αναλαμβάνει ρόλους και πρωτοβουλίες, προσπαθεί να μετρήσει τις δυνάμεις του, να ανακαλύψει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντα του με απώτερο σκοπό να κατακτήσει την αυτονομία του.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Νηπιαγωγείο ΑΞΙΟΝ στοχεύει στο σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. Προωθεί τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, και την εργασία σε ομάδες. Αξιοποιεί τη συνεργασία με το σπίτι, την παρατήρηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση της εξέλιξης των παιδιών.
Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω, καθοριστικός είναι ο ρόλος των νηπιαγωγών, οι οποίοι:
 • Καλλιεργούν κλίμα αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των παιδιών.
 • Θέτουν στόχους βάσει των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού αλλά και του γενικότερου επιπέδου της τάξης.
 • Δίνουν ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας.
 • Παρατηρούν συστηματικά και ακούν τι έχουν να πουν τα παιδιά.
 • Επιλέγουν δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά.
 • Προσφέρουν υλικά και υποστήριξη ώστε να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
 • Παροτρύνουν τα παιδιά να αναζητούν απαντήσεις και να συμμετέχουν.
 • Προωθούν την ατομική όσο και την ομαδική εργασία.
 • Παρατηρούν καταγράφουν και αξιολογούν τις διάφορες δραστηριότητες.
 • Αναπτύσσουν συστηματική επικοινωνία με τους γονείς.


Σίτιση

Το εστιατόριο του σχολείου λειτουργεί 13.15 έως 13.40 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα διατροφής επιμελείται κλινική διατροφολόγος, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες κάθε μαθητή ανάλογα με την ηλικία του.

Πολλά απο τα προϊόντα όπως λάδι, λαχανικά, φρούτα, αβγά κ.α έχουν παραχθεί στους χώρους των σχολείων (λαχανόκηποι, αμπλελώνες, ελαιώνες κ.α).


Μεταφορές

Η μεταφορά των μαθητών μας γίνεται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα λεωφορεία και είναι προαιρετική. Τα δρομολόγια είναι μελετημένα, ώστε οι μαθητές να παραλαμβάνονται μπροστά απο τα σπίτια τους με ασφάλεια και οι διαδρομές να διαρκούν όσο το δυνατό λιγότερο. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στη στάση. Κατά την εγγραφή του μαθητή δίνεται και ο αντίστοιχος κανονισμός μεταφοράς στον οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες για μία καλή και ασφαλή μεταφορά.

Κλείσιμο Μενού