25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Σκοπός – Φιλοσοφία Γυμνασίου

  • Παρακολουθεί την όλη παρουσία των μαθητών του σε βάθος, για να διαμορφώσει πληρέστερη εικόνα για κάθε παιδί.
  • Καλλιεργεί την αρμονική ανάπτυξη του πνεύματος, του σώματος, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των δεξιοτήτων των μαθητών.
  • Προωθεί την συλλογική προσπάθεια και τις συνεργασίες.
  • Προωθεί τις τέχνες, τις επιστήμες και την τεχνολογία.
  • Ευαισθητοποιεί τους μαθητές του και αυριανούς πολίτες, σε ζητήματα φυσικού περιβάλλοντος, προστασίας, ανακύκλωσης υλικών, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης.
  • Διαμορφώνει ελεύθερους, υπεύθυνους και δημοκρατικούς πολίτες.
  • Εξοικειώνει τους μαθητές σε μια νέα πραγματικότητα, στη μετάβαση από τους λίγους δασκάλους (του Δημοτικού σχολείου) στους πολλούς και εξειδικευμένους καθηγητές (Γυμνασίου και Λυκείου). Έτσι, προωθείται η κοινωνικοποίηση των παιδιών και η επικοινωνιακή τους ικανότητα.
  • Διευρύνει τους πολιτιστικούς ορίζοντες των μαθητών με μαθήμα-τα επιλογής, με μορφωτικές εξορμήσεις, με ποικίλες θεατρικές, κοινωνικές, αθλητικές, μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες.
  • Διαμορφώνει το προσωπικό προφίλ για κάθε μαθητή, με την γνωριμία, την παρατήρηση, τη συζήτηση, τα ειδικά τεστ προσωπικότητας και τις εκθέσεις των καθηγητών-συμβούλων. Το προφίλ αυτό βοηθάει τους μαθητές να μεταβούν στην επόμενη βαθμίδα και να αποφασίσουν πως θα αντιμετωπίσουν το Λύκειο.
  • Πραγματοποιεί σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, που προωθούν την ιδέα ότι το επάγγελμα δεν είναι μόνο υπόθεση βιοπορισμού, αλλά και πηγή δημιουργίας, από την οποία επέρχονται πολλά οφέλη. Τα σεμινάρια απευθύνονται κυρίως στους μαθητές της Γ΄ τάξης. Διευρύνονται έτσι οι όποιες δημιουργικές τάσεις των μαθητών.
Κλείσιμο Μενού