25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Πρόγραμμα Δημοτικού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού ΑΞΙΟΝ είναι προσαρμοσμένο στο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που αφορά όλες τις βαθμίδες, από το δημοτικό έως και το λύκειο. Βοηθάει το μαθητή να μεταβαίνει ομαλά από τη μια βαθμίδα στην άλλη και να αντιμετωπίζει μόνος του τις ανάγκες της κάθε τάξης.

Α’ Κύκλος Σπουδών

Στις δυο πρώτες τάξεις, με άδεια του υπ. Παιδείας διευρύνεται το ωράριο κατά 10 ώρες. Οι ώρες αυτές, στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τις ξένες γλώσσες έχουν αποτέλεσμα την καλύτερη εμπέδωση της ύλης στο σχολείο.
Στη διδασκαλία της Γλώσσας στην Α' τάξη δίνεται εξέχουσα σημασία. Η επίτευξη του στόχου του γλωσσικού μαθήματος γίνεται με τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, γραπτές ασκήσεις, αλλά και άλλες μορφές επικοινωνίας, δραματοποίηση, τραγούδι κλπ. Το παιδί μαθαίνει αβίαστα τον φυσικό τρόπο ανάγνωσης, σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ αποκτά ένα βασικό λεξιλόγιο, μια άριστη αναγνωστική ικανότητα από το πρώτο ήδη τρίμηνο. Αρχές Δεκεμβρίου ξεκινάμε την ώρα λογοτεχνίας με παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και παραμύθια, καλλιεργώντας έτσι την φιλαναγνωσία από αυτή την ηλικία.

Από την πρώτη κιόλας τάξη καλλιεργείται η μαθηματική σκέψη. Δεν επαρκεί η επίδοση σε επίλυση τυποποιημένων ασκήσεων. Εμβαθύνουμε σε γρίφους, παιχνίδια, προβλήματα και καθαρή σκέψη.

Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας ξεκινά από την Α΄ τάξη. Μετά τα εισαγωγικά μαθήματα του Νηπιαγωγείου, αρχίζουμε το πρόγραμμα της ξένης γλώσσας που είναι μελετημένο και προσαρμοσμένο, ώστε όταν φτάσουν οι μαθητές στην Γ΄ Γυμνασίου να μπορούν να έχουν ένα τουλάχιστον από τα βασικά πτυχία των Ξένων Γλωσσών, χωρίς πρόσθετη εκτός σχολείου βοήθεια. Δημιουργούμε τμήματα χωρισμένα σε επίπεδα κι έτσι επιτυγχάνουμε καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα.

Έχοντας υπόψιν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται παρεμβάσεις, με συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για όλες τις τάξεις έχουμε προχωρήσει στην έκδοση ειδικών φυλλαδίων-booklet που ανανεώνονται και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο στα εκπαιδευτικά συμβούλια και διανέμονται σε όλους τους μαθητές μας.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις εκδόσεις του ΑΞΙΟΝ που διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Με τον τρόπο αυτό παρεμβαίνοντας στο σχολικό πρόγραμμα, συμπληρώνουμε επιστημονικά και παιδαγωγικά το εκπαιδευτικό έργο.
Με πολλές δραστηριότητες, μουσική και γυμναστική, οι μικροί μαθητές, θα ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους.

Στη Β' τάξη, με την οποία συμπληρώνεται ο Α' κύκλος σπουδών, θα καλλιεργήσουν την αναγνωστική και ορθογραφική τους ικανότητα, θα έλθουν σε επαφή με τη γραμματική, ασκήσεις ορθογραφίας περισσότερο, και όχι κανόνες γραμματικής. Δεν είναι σε θέση ο μαθητής σε αυτή την ηλικία να συνδέσει τον κανόνα με την ορθογραφία της λέξης. Επίσης, σε αυτή την τάξη θα ασχοληθεί πιο συστηματικά με την παιδική λογοτεχνία.

Οι εκδόσεις του ΑΞΙΟΝ θα βοηθήσουν στις επιπλέον ώρες ,για την εμπέδωση και κατανόηση της ύλης.

Β’ Κύκλος Σπουδών

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών, στη Γ’ και Δ’ τάξη συνεχίζεται η καλλιέργεια της γλώσσας, με συστηματική διδασκαλία της γραμματικής. Έχουμε ετοιμάσει δική μας γραμματική, αποτέλεσμα πολύωρης και σχολαστικής δουλειάς των εκπαιδευτικών μας.

Γίνεται συστηματικά η διδασκαλία παραγωγής λόγου, ένα πολύ σημαντικό σημείο στο μάθημα της γλώσσας. Ο σκοπός του γλωσσικού μαθήματος είναι να μάθει ο μαθητής να χειρίζεται σωστά τον γραπτό και προφορικό λόγο. Δεν αρκεί μόνο η γραμματική και η ορθογραφία. Στόχος μας είναι η παραγωγή λόγου, να μπορούν οι μαθητές να συντάσσουν κάθε λογής κειμενικό είδος χωρίς καμία δυσκολία και να μπορούν να εκφράζονται αποτελεσματικά στον προφορικό λόγο.

Γι’ αυτό καθιερώσαμε και την ώρα λογοτεχνίας, σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. Οι μαθητές διαβάζουν, αναλύουν και συζητούν λογοτεχνικά βιβλία, που προτείνονται από τον δάσκαλο. Ακολουθούν δραστηριότητες, παιχνίδια, δραματοποιήσεις, εικαστικά και στη συνέχεια η παρουσίαση των βιβλίων στους μαθητές άλλων τάξεων, ακόμη και του γυμνασίου.

Η ύλη των μαθηματικών εμπλουτίζεται και στο δεύτερο κύκλο σπουδών με ασκήσεις εμπέδωσης των εκδόσεών μας.

Σημειώνουμε εδώ ότι οι εκδόσεις του ΑΞΙΟΝ δεν αποτελούν ασκήσεις για το σπίτι, αλλά εργαλείο για την λειτουργία στην τάξη.

Γ’ Κύκλος Σπουδών

Στον τρίτο κύκλο σπουδών οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ συνεχίζουν τη γλώσσα με πολλή γραμματική και συντακτικό. Η ΣΤ΄ στο τελευταίο δίμηνο διδάσκεται αρχαία ελληνικά, ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και πολλή παραγωγή λόγου. Παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων, οι μαθητές μας εξασκούνται στην έρευνα, αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, μέσα και έξω από το σχολείο. Τα μαθήματα φυσικής και πληροφορικής πραγματοποιούνται σε πλήρως εξοπλισμένα και σύγχρονα εργαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον.

Φυσικά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αλλά και η μέθοδος project, που πρώτοι καθιερώσαμε ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματός μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ορθογραφίας, μαθηματικών, καγκουρό, φυσικών, λογοτεχνίας, έντεχνου ρητορικού λόγου στα αγγλικά και πληροφορικής.

Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία συνοδεύονται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, θέατρα, εκθέσεις, περιβάλλον, στον νομό μας και όχι μόνο. Έτσι, καταφέρνουν να μάθουν πιο αποτελεσματικά όσα βιώνουν. Αποκτούν γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες που δεν κατακτώνται σε μια σχολική αίθουσα.
Οι εκπαιδευτικές μας επισκέψεις και δράσεις προγραμματίζονται και ανακοινώνονται κάθε μήνα.

Με το διευρυμένο ωράριο που εφαρμόζουμε, οι μαθητές μας είναι σε θέση, ειδικά στις τρεις μικρές τάξεις, να τελειώνουν στο σχολείο τα μαθήματά τους. Επειδή όμως οι ρυθμοί όλων των μαθητών δεν συμβαδίζουν, για ελάχιστους μαθητές μένει λίγη δουλειά για το σπίτι.

Μετά την ολοκλήρωση του πρωινού κύκλου μαθημάτων, το πρόγραμμα του δημοτικού συμπληρώνεται με τις απογευματινές δραστηριότητες. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να καλλιεργήσει το ταλέντο του, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να περάσει ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του.

 • Ρομποτική για όλα τα επίπεδα, συμμετοχές και διακρίσεις σε όλους τους διαγωνισμούς.
 • Let’s Talk: έντεχνος ρητορικός λόγος στα αγγλικά-debate/group discussion/reading
 • Ρυθμική γυμναστική
 • Μπαλέτο
 • Μοντέρνος χορός
 • Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης
 • Φυσικές επιστήμες
 • Μουσική
 • Μουσικά όργανα
 • Εικαστικά
 • Ποδόσφαιρο
 • Μπάσκετ
 • Βόλεϊ
 • Beach Βόλεϊ
 • Τένις
 • Σκάκι
 • Πινγκ Πονγκ
 • Αυτοάμυνα
Κλείσιμο Μενού