25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου

Πρωταρχικός μας στόχος στο Νηπιαγωγείο ΑΞΙΟΝ είναι να συμβάλλουμε αρμονικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού μέσα σ' ένα υγιές, χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον.

Οι ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας καλύπτονται εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας με επιπλέον δραστηριότητες. Το νήπιο από πολύ μικρή ηλικία έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή, μέσα στο σχολείο του, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την αγγλική γλώσσα, τη φυσική αγωγή και ενόργανη γυμναστική, το χορό και το μπαλέτο, την αυτοάμυνα και το τένις, τη θεατρική αγωγή και μουσική προπαιδεία κ.α., από καταρτισμένους και έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Θεωρούμε λοιπόν ότι, η ιδέα της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού γίνεται πράξη, κάτι που αντανακλάται και στις εκδηλώσεις μας, όπου η γνώση, η δεξιότητα, ο συντονισμός, η σωματική ευεξία συμπληρώνουν το πάζλ της αναπτυσσόμενης προσωπικότητας του παιδιού.

Με άξονα τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας, αντιμετωπίζουμε τη γνώση ως ολότητα και όχι σε διαφορετικές μαθησιακές περιοχές .

Η προσέγγιση αυτή παρέχει ευκαιρίες να ενοποιηθούν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος ενός θέματος (γλώσσα, μαθηματικά, περιβάλλον, δημιουργία και έκφραση, πληροφορική). Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ενδιαφερόντων και των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να αναγνωρίσει τη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο και τις δεξιότητες, ανάμεσα στο σχολείο και τον κόσμο.

Ακολουθώντας τη μέθοδο της Διαθεματικής Προσέγγισης και του Project και συμβαδίζοντας με τη πρόταση του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας επιτυγχάνουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. Πραγματοποιούμε δραστηριότητες που αντλούν στόχους από όλες τις γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ ( Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών ) κάτω από το πνεύμα της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των παιδιών.

Τα νήπια μας επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ομάδας και της συνεργασίας.

Αυτή είναι μια μορφή διδασκαλίας προς την οποία οφείλουμε ως σύγχρονοι παιδαγωγοί να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση των παιδιών μας. Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες των τεσσάρων με πέντε ατόμων και με τη δική μας παρότρυνση και βοήθεια, επεξεργάζονται το εκάστοτε θέμα, προβληματίζονται και οδηγούνται σε ουσιώδη συμπεράσματα. Έπειτα, κάθε μία ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες τα αποτελέσματά της, τα οποία συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των υπολοίπων ομάδων. Με αυτό τον τρόπο η γνώση αναδύεται από τα ίδια τα παιδιά, επεμβαίνοντας σ' αυτή και διαμορφώνοντάς την και αναπτύσσοντας παράλληλα υψηλές στρατηγικές σκέψης. Επιπλέον, οδηγούνται πολύ εύκολα στην αυτοαξιολόγησή τους και στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας.

Έχουμε δημιουργήσει το σύνθημά μας:

“Στην ενότητα υπάρχει πάντα δύναμη και στη συνεργασία επιτυχία”

Κλείσιμο Μενού