25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Πληροφορίες Για Το Γυμνάσιο

  • Το Γυμνάσιο παραλαμβάνει παιδιά και οφείλει να παραδώσει ώριμους εφήβους.
  • Στο Γυμνάσιο ολοκληρώνεται η 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και η προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο.
  • Λόγω των πολλών και δύσκολων εκπαιδευτικών του στόχων, αλλά και της μετάβασης των μαθητών από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, είναι ένα κρίσιμο στάδιο, που καθορίζει τη μετέπειτα εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών.
  • Οι μαθητές, μετά τη θεμελίωση και κατάκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο, καλούνται να διευρύνουν το γνωστικό τους ορίζοντα και ως ένα σημείο να εκβαθύνουν σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

Ειδικότερα το Γυμνάσιο βοηθά τους μαθητές:

  • Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο, με σαφήνεια και ορθότητα.
  • Να κατανοούν και να εμπεδώνουν τις βασικές Μαθηματικές Φυσικοχημικές έννοιες και τα αντίστοιχα ¨εργαλεία¨.
  • Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις αθλητικές τους κλίσεις και ικανότητες. Παράλληλα με τις αθλητικές εκδηλώσεις δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη γλωσσά του σώματος με τη συμμετοχή σε θεατρικές ομάδες.
  • Να έρχονται σε επαφή με τις μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση.
  • Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Να ενημερώνονται από ειδικούς ομιλητές, για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την περαιτέρω βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
  • Να αναπτύσσονται αρμονικά ως άνθρωποι και μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και ανάπτυξη.

Στο Γυμνάσιο ολοκληρώνεται η προετοιμασία των μαθητών για την είσοδό τους στο Λύκειο.


Σίτιση

Το εστιατόριο του σχολείου λειτουργεί 13.15 έως 13.40 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους μαθητές. Το πρόγραμμα διατροφής επιμελείται κλινική διατροφολόγος, έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις διατροφικές ανάγκες κάθε μαθητή ανάλογα με την ηλικία του.

Πολλά από τα προϊόντα όπως λάδι, λαχανικά, φρούτα, αβγά κ.α έχουν παραχθεί στους χώρους των σχολείων (λαχανόκηποι, αμπελώνες, ελαιώνες κ.α).


Μεταφορές

Η μεταφορά των μαθητών μας γίνεται με ιδιόκτητα ή μισθωμένα λεωφορεία και είναι προαιρετική. Τα δρομολόγια είναι μελετημένα, ώστε οι στάσεις να είναι κοντά στα σπίτια των μαθητών και οι διαδρομές να διαρκούν όσο το δυνατό λιγότερο. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στη στάση. Κατά την εγγραφή του μαθητή δίνεται και ο αντίστοιχος κανονισμός μεταφοράς στον οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες για μία καλή και ασφαλή μεταφορά.

Κλείσιμο Μενού