25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Η μεσογειακή διατροφή μέσω του COMENIUS από το ΑΞΙΟΝ.

Η μεσογειακή διατροφή μέσω του COMENIUS από το ΑΞΙΟΝ.

Το δημοτικό σχολείο του ΑΞΙΟΝ θα προβάλει σε 10 χώρες και μέσα από το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, ¨Comenius¨ τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος με θέμα: ¨The school garden¨, μια ομάδα εκπαιδευτικών από το ΑΞΙΟΝ επισκέφθηκε σχολεία στην Περούτζια της Ιταλίας. Εκεί, έγιναν συναντήσεις με εκπαιδευτικούς άλλων οκτώ χωρών της Ευρώπης (Ιταλία – Ισπανία – Πολωνία – Σουηδία – Ουαλία – Ρουμανία – Βουλγαρία και Τουρκία ) και αναπτύχθηκαν ιδέες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε χώρας, επίσης οργανώθηκαν οι δραστηριότητες του προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι το 2012.

Το Comenius, είναι Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στην Εκπαίδευση που ξεκινά από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εκτείνεται μέχρι τη δευτεροβάθμια. Επιδιώκει να αναπτύξει την κατανόηση μεταξύ διαφόρων Ευρωπαϊκών πολιτισμών μέσω ανταλλαγών και συνεργασιών σχολείων. Έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων και προγραμμάτων σπουδών. Έχει στόχο να εμπλέξει τουλάχιστον τρία εκατομμύρια μαθητές σε κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέχρι το τέλος του 2013.

Το πρόγραμμα του σχολείου ΑΞΙΟΝ είναι το  ¨The school garden¨ . Οι μαθητές μας θα μάθουν εμπειρικά μέσα στο σχολικό μας κήπο, τον ελαιώνα, τον οπωρώνα και τον αμπελώνα την καλλιέργεια κηπευτικών και θεραπευτικών φυτών της περιοχής μας. Θα εστιάσουν σε διάφορα είδη αρωματικών φυτών, βοτάνων και λαχανικών που υπάρχουν άφθονα στο τόπο μας.  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ασχοληθούν καλύτερα με τη μεσογειακή διατροφή η οποία με την επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών με τις  άλλες εννέα Ευρωπαϊκές χώρες θα μεταδοθεί και αλλού. Στο διάστημα των δύο χρόνων που θα διαρκέσει το πρόγραμμα θα γίνουν τουλάχιστον 10 συναντήσεις όλων όσων συμμετέχουν στα σχολεία τους.

Η επόμενη από τις συναντήσεις αυτές θα γίνει στις εγκαταστάσεις των σχολείων ΑΞΙΟΝ τη πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου.  Θα ακολουθήσουν οι επισκέψεις στη Κων/λη, Ισπανία, Ουαλία, Σουηδία κλπ

Είναι γνωστό ότι η επικοινωνία οδηγεί στην πρόοδο και τον πολιτισμό. Το Comenius θα βοηθήσει ώστε το πρόγραμμα λειτουργίας των σχολείων ΑΞΙΟΝ καθώς και οι υποδομές του να γίνουν γνωστά και στον διεθνή Ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα η γνωριμία των εκπαιδευτικών με άλλα αξιόλογα Ευρωπαϊκά σχολικά συγκροτήματα οδηγεί στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι μαθητές μας στο ΑΞΙΟΝ.

Κλείσιμο Μενού