25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Δεν συμβαίνει μόνο φέτος

Δεν συμβαίνει μόνο φέτος

Η μετάθεση τόσες βδομάδες των Πανελληνίων έγινε δύο ακόμη φορές, το 1988 αλλά και το 1990.
Οι τότε υποψήφιοι έδωσαν εξετάσεις προχωρημένο Ιούλιο λόγω απεργιών των εκπαιδευτικών.

Φέτος οι μαθητές μας ετοιμάστηκαν πολύ καλά με αυτογνωσία και σοβαρότητα που έδειξαν τη περίοδο των eclass.
Εξαιρετική εμπειρία και απίστευτα παραγωγική η χρήση τεχνολογίας.

Καλό είναι να την εφαρμόζουμε συνεχώς και χωρίς καραντίνες κλπ είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο και τρόπος μετάδοσης γνώσης που μπορεί να συμπληρώσει κάθε παραδοσιακή μέθοδο.

Και ήρθε η ώρα. 11 Μαΐου ξαναβρισκόμαστε στις αίθουσες, κλειστές ή υπαίθριες και νοιώθουμε τη θέρμη της τάξης με προσοχή.

Κλείσιμο Μενού