25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Α Δημοτικού - 11 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Κάναμε την ανάγνωση μας.
  • Ολοκληρώσαμε το επαναληπτικό μας φυλλάδιο.

Μαθηματικά

Ξεκινήσαμε το επαναληπτικό μας φυλλάδιο.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Μιλήσαμε για το πώς περάσαμε στις γιορτές των Χριστουγέννων και κάναμε ένα φυλλάδιο.


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Μαθηματικά

Δόθηκε στα παιδιά το επαναληπτικό φυλλάδιο των Μαθηματικών. Τα παιδιά θα έχουν για το σπίτι τις σελ. 6,  14-15 (είναι τα σπιτάκια των αριθμών που τα έχουμε στο πράσινο τετράδιο) και τη 18. (Αυτά είναι για την Πέμπτη).

Γλώσσα

Από το επαναληπτικό φυλλάδιο της ανάγνωσης έχουμε το κείμενο: “Παραλίγο ατύχημα” για ανάγνωση.

Παρατηρήσεις

  • Δόθηκαν στα παιδιά τα νέα τεύχη της Γλώσσας. Παρακαλώ να ντυθούν με διαφανές αυτοκόλλητο.
  • Αύριο ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες του χορού.
  • Τα φυλλάδια της Γλώσσας θα παραμείνουν στο σχολείο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενότητες.
  • Διαβάζουμε πολλές φορές το κείμενο της ανάγνωσης, μέχρι τα παιδιά να το διαβάζουν με ευχέρεια.
Κλείσιμο Μενού