25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Α Δημοτικού - 18 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε γνωστή και άγνωστη ορθογραφία.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

“Ένας καινούριος μαθητής”

  • Β.Μ. σελ. 10-11
  • Γράψαμε στο άσπρο τετράδιο.
  • Αντιγραφή στο μπλε τετράδιο: “Παιδιά έχουμε ένα καινούριο μαθητή.”

Μαθηματικά

Από το βιβλίο των Μαθηματικών κάναμε τις σελ. 78- 79


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ορθογραφία: “Παιδιά έχουμε ένα καινούριο μαθητή.”

Γράψαμε προτάσεις  στο άσπρο:

Είμαι χαρούμενος.

Είσαι καλό παιδί.

Είναι καινούριος μαθητής.

Μαθαίνουμε καλά το: Είμαι, είσαι, είναι

Ανάγνωση: το κείμενο σελ. 10 από το Β.Μ.

Παρατηρήσεις

  1. Παρακαλώ για αύριο τα παιδιά να φέρουν φωτογραφίες από τον τόπο τους (από γνωστές τοποθεσίες ή από μέρη που τους αρέσουν στον τόπο τους.)
  2. Αύριο οι δραστηριότητες του χορού ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν.
Κλείσιμο Μενού