25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Δ Δημοτικού - 2 Ιουνίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γερμανικά

  • Προετοιμασία Projekt

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Παρατηρήσεις

  • Σήμερα ασχοληθήκαμε με το project μας.
  • Όσοι δεν έφεραν πληροφορίες και φωτογραφίες για τον Β. Παπαθανασίου να φέρουν αύριο.
  • Όσοι δεν έχουν ολοκληρωμένο σετ μαρκαδόρους και ξυλομπογιές στο σχολείο να φέρουν αύριο από το σπίτι.

 

  • Να μάθετε τα λόγια που σας μοίρασα !
Κλείσιμο Μενού