25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 20 Μαΐου 2019

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Β.Μ.:”Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα”,εργασίες 1,3,4,5,6 στις σελίδες 83-87 και εργασία 6 στη σελίδα 82.

Φυλλάδιο: σελίδες 5-7.

Μαθηματικά

Β.Μ.:Κεφ. 51:”Μονάδες μέτρησης της μάζας”,σελίδες 73-74.

Τ.Ε.:άσκηση 2,πρόβλημα 1,πρόβλημα 2,πρόβλημα 3 στις σελίδες 71-72.

Φυσική

Τ.Ε.:ΦΕ8:”Η πίεση”,σελίδες 188-190.

Β.Μ.:σελίδες 114-115.

Γεωγραφία

Β.Μ.:α)Κεφ.44:”Κύπρος:το φυσικό περιβάλλον”,σελίδες 144-146 β)Κεφ.45:”Κύπρος:το ανθρωπογενές περιβάλλον”,σελίδες 147-149 γ)Κεφ.46:”Ο ελληνισμός της διασποράς”,σελίδες 150-152.

Τ.Ε.:α)Κεφ.44: εργασίες 2 και 3 στη σελίδα 63 και β)Κεφ.46: εργασίες 2 και 3 στη σελίδα 65.

Ώρα Μελέτης

Project: Διάσημοι Έλληνες και ξένοι ζωγράφοι:Vincent van Gogh.

Αφόρμηση, Ταινία για τη ζωή του, Βιογραφία


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

1)Να διαβάσετε καλά τις σελίδες 5-7 από το φυλλάδιο.

2)Τ.Ε.:άσκηση 2 στη σελίδα 62 και άσκηση 8 στη σελίδα 69.

Μαθηματικά

1)Να διαβάσετε καλά τις βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες στη σελίδα 74(Β.Μ.).

2)Τ.Ε.:άσκηση 1,άσκηση 3,άσκηση 4,διερεύνηση-επέκταση στις σελίδες 71-72.

Φυσική

Για Τετάρτη 29/5:Να διαβάσετε καλά το συμπέρασμα στη σελίδα 189 (Τ.Ε.) και όσα υπογραμμίσαμε από το Β.Μ.(σελίδες 114-115).

Γεωγραφία

Η ύλη ολοκληρώθηκε.

Κλείσιμο Μενού