25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 30 Μαΐου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Γράψαμε έκθεση στο κίτρινο τετράδιο με θέμα: Περιγράφω πως πέρασα στην εκδρομή στο δασικό χωριό με τους συμμαθητές μου.

Μαθηματικά

Έλεγχος προηγούμενων ασκήσεων από Β.Μ.

Γεωγραφία

Β.Μ. Κεφ. 44 “Κύπρος: Το φυσικό περιβάλλον” σελ. 144-146

Β.Μ. Κεφ. 45 “Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον” σελ. 147-149

Τ.Ε. Κεφ. 44 ασκήσεις 2, 3 σελ. 63

ΑΓΓΛΙΚΑ

  • Homework checked
  • Student book pages 66 – 71
  • Grammar book pages 64 – 69

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

  • Workbook page 34 (exercises 1 ,2 ) page 35

Παρατηρήσεις

Υπενθυμίζω την εργασία για τον Μίκη Θεοδωράκη! Είναι για αύριο!

Σήμερα μοιράστηκαν στα παιδιά υπεύθυνες δηλώσεις για την εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη και για την εκδρομή στη Θάσο.

Αύριο γράφουμε τεστ Γεωγραφίας σε νομούς – πρωτεύουσες!

 

Καλή εβδομάδα!

Κλείσιμο Μενού