25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 2 Φεβρουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γερμανικά

 • Ορθογραφία και διόρθωση ασκήσεων
 • Γράψαμε το ρήμα wollen στα Modal Verben

Μαθηματικά

31Α. Η έννοια του ποσοστού

Σελίδες:

 • 138-139, θεωρία και εφαρμογές
 • 139, ασκήσεις 2,3,4 (είδαμε μόνο τα α,β,γ), 5(α,ε,η)
 • 140, ασκήσεις 8,9

Ιστορία

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Β.Μ. σελίδες 70-72

Λογοτεχνική ώρα

Κάναμε σε σκετσάκια ορισμένα αποσπάσματα του βιβλίου μας


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γερμανικά

 • Να διαβάσετε την ώρα και τα Modal Verben
 • Kursbuch: ανάγνωση κείμενο 7d σελ.84
 • Arbeitsbuch: ασκ.8a+b σελ.117, ασκ.16 σελ.122
 • Glossar: ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή ( οι λέξεις είναι οι εξής: bieten, das Angebot, das Mittelmeer, wollen, das Meer, ivh auch, echt gut, ganz toll, kennen, eigentlich, der Garten, nur noch)

Μαθηματικά

31Α. Η έννοια του ποσοστού

Σελίδες:

 • 138-139, να διαβάσετε καλά τη θεωρία και τις εφαρμογές
 • 139, ασκήσεις 2 (δ,ε,στ),3 (δ,ε,στ) ,4 (δ,ε,), 5(β,γ,ζ)

Ιστορία

Να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Ποιες αλλαγές έκανε ο Λέων ο Γ’, ο Ίσαυρος στη νομοθεσία και διοίκηση του κράτους;
 2. Πώς αντέδρασαν στις παραπάνω αλλαγές οι λαϊκές τάξης και πώς οι πλούσιοι, οι “δυνατού” και οι μοναχοί;

Λογοτεχνική ώρα

Να προχωρήσετε την ανάγνωση του βιβλίου μας μέχρι τη σελίδα 63

Παρατηρήσεις

 • Όσοι θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό Φυσικών θα χρειαστεί να μου γράψετε ένα έγκυρο email στο οποίο θα σας σταλούν οδηγίες και ένας σύνδεσμος . Ο σύνδεσμος αφορά μια προαιρετική διαδικτυακή συνάντηση πριν διεξαχθεί ο διαγωνισμός.
 • Παρακαλώ πολύ να προμηθευτείτε τα καινούργια βιβλία των γερμανικών τα οποία είναι τα εξής: Paul Lisa und Co 2 Kursbuch         Paul Lisa und Co 2 Arbeitsbuch           Paul Lisa und Co 2 Glossar
 • Τον Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός φυσικής από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Παρακαλώ όσοι θέλετε να λάβετε μέρος να φέρετε μέχρι την Παρασκευή 10Ευρώ.
 • Αύριο θα γίνει αναπλήρωση Φυσικής και ΚΠΑ. Να έχετε μαζί σας τα βιβλία
Κλείσιμο Μενού