25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 24 Απριλίου 2024

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Β.Μ. “Έθιμα του Πάσχα” σελ. 30
  • Β.Μ. “Μερικά από τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης” σελ. 30-31
  • Χειροτεχνία για το Πάσχα

Μαθηματικά

  • Γράψαμε το επαναληπτικό διαγώνισμα των Μαθηματικών.

Γεωγραφία

  • Β.Μ. Κεφ. 36: “Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα” σελ. 118-120
  • Εξάσκηση στους νομούς και τις πρωτεύουσες

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ολοκληρώθηκε στην τάξη.

Μαθηματικά

Ολοκληρώθηκε στην τάξη.

Γεωγραφία

  • Να μάθετε τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τους νομούς της Ελλάδας από την σελ. 113 και την σελ. 117

Παρατηρήσεις

  • Αύριο, να έχετε μαζί σας το Β.Μ. της Ιστορίας.
  • Να διαβάσετε τα βιβλία που δανειστήκατε μέχρι και τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να τα παρουσιάσετε μετά τις γιορτές στους συμμαθητές σας.
Κλείσιμο Μενού