25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 31 Μαΐου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Β.Μ. σελίδες:

  • 86-87, ασκήσεις 4 και 5
  • 88-89, κείμενο και άσκηση 3

Μαθηματικά

Σελίδα 234, ασκήσεις 1,2,3(α-δ),4,5

Αγγλικά

  • Songs /Rehearsals

Ιστορία

41. Η παιδεία στο Βυζάντιο

125-127


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Δεν έχετε ασκήσεις για το σπίτι

Μαθηματικά

Σελίδα 234, άσκηση 3 (ε,στ)

Ιστορία

Να μάθετε όσα υπογραμμίσαμε

Αγγλικά

  • The same : Companion page 48 Copy(1) ,Spelling ,page 49 all exercises

Παρατηρήσεις

Μοιράστηκαν τα λόγια για τη γιορτή (Open School – αρχαιότητα). Παρακαλώ να μάθετε τα λόγια σας.

Κλείσιμο Μενού