25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 18 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Β.Μ. “Ανασκαφές στα τυφλά” σελ. 50-51

Μαθηματικά

Έλεγχος προηγούμενων ασκήσεων

Ασκήσεις εμπέδωσης

Ιστορία

Σήμερα γράψαμε επαναληπτικό στα κεφάλαια 17-22

Γαλλικά

  • Γράψαμε το επαναληπτικό τεστ της ενότητας 2

Γερμανικά

  • Ορθογραφία και διόρθωση ασκήσεων
  • Γράψαμε την προστακτική του β’ ενικού και πληθυντικού

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Να κλίνετε τις φράσεις: ο πολύς θόρυβος, η πολλή αγάπη, το πολύ γάλα

Γερμανικά

  • Να διαβάσετε την προστακτική.
  • Arbeitsbuch: ασκ.6 σελ.106, ασκ.8 σελ.107, ασκ.13 σελ.109
  • Glossar: ορθογραφία και 2 φορές αντιγραφή σελ.43-44 ( οι λέξεις είναι οι εξής: der Rat, raten, gehen, bleib ruhig, ruhig, lernen, bleiben, fragen, verstehen, die Aufgabe, müde sein, Hunger haben)

Παρατηρήσεις

Παρακαλώ να είστε συνεπείς με την διενέργεια των υπογεγραμμένων και εκτυπωμένων self tests σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και του σχολείου μας. Την πρώτη εβδομάδα οφείλετε να φέρετε εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα self tests την Τρίτη 18/1 και την Παρασκευή 21/1.

Κλείσιμο Μενού