25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Ε Δημοτικού - 30 Μαΐου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Β.Μ σελίδες 83-84, κείμενο και άσκηση 1

Τ.Ε. σελίδες

  • 60-61, άσκηση 1
  • 64, άσκηση 5

 

Γεωγραφία

Κεφάλαιο 44. Κύπρος : το φυσικό περιβάλλον

Σελίδες: 144-146

Κεφάλαιο 45. Κύπρος : το ανθρωπογενές περιβάλλον

Σελίδες: 147-149

 

Φυσική

Φ.Ε. 9: Η Υδροστατική πίεση

Σελίδες: 191-193

Φ.Ε. 10: Η Ατμοσφαιρική πίεση

Σελίδες 194-197


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Β.Μ. σελίδες:

  • 86, άσκηση 3
  • 87, άσκηση 6

 

Παρατηρήσεις

Αύριο να φέρετε την Ιστορία

Μοιράστηκαν τα λόγια για τη γιορτή (Open School – αρχαιότητα). Παρακαλώ να μάθετε τα λόγια σας.

Κλείσιμο Μενού