25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 10 Ιουνίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

 • Έλεγχος των ασκήσεων που είχαν για το σπίτι
 • Επαναληπτικές ασκήσεις στο corpus για την Ενότητα 12
 • Βιβλίο Μαθητή σελ 50-51 “Του κόσμου τα παιδιά”
 • Βιβλίο Μαθητή σελ 52 άσκηση 7

Παραγωγή λόγου

“Τι επάγγελμα θα ήθελα να κάνω όταν μεγαλώσω;”
Συνοδέψαμε τα κείμενά μας με μια αντίστοιχη ζωγραφιά και τα κρεμάσαμε στην τάξη μας.

Μαθηματικά

 • Έλεγχος ασκήσεων που είχαν για το σπίτι
 • Corpus σελ 10 άσκηση 2 και σελ 11 άσκηση 4

 

 • Κεφάλαιο 59 “Επαναληπτικό μάθημα” – Βιβλίο Μαθητή σελ 140-141 ασκήσεις 1,2,3
 • Τετράδιο Εργασιών σελ 36 ασκήσεις 2 και 3 και σελ 37 ασκήσεις 4,5 και 6

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

 • Τετράδιο Εργασιών σελ 61 άσκηση 2 (Να γράψετε την απάντησή σας μέσα σε μια παράγραφο στο τετράδιο γραφής)

Παρατηρήσεις

 • Τα βιβλία των Μαθηματικών έχουν ολοκληρωθεί, οπότε δε θα τα χρειαστούμε από εδώ και στο εξής.

 

 • Δόθηκε το corpus της Ενότητας 13.
  Παρακαλώ να το έχετε μαζί σας από αύριο.
Κλείσιμο Μενού