25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 13 Ιανουαρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Β.Μ. :  Άσκηση 6 στη σελίδα 17 και ασκήσεις στη σελίδα 18.
  • Τ.Ε. :  Ασκήσεις 1,2 και 3 στις σελίδες 62 και 63.
  • Τ.Ε. : Η εφημερίδα της τάξης μου, σελίδα 64.

Μαθηματικά

  • Β.Μ. : Άσκηση 1, σελίδα 86.

Ιστορία

  • Β.Μ: Μάθημα 7, ”το τέλος του Αχιλλέα”, σελίδα 76-77.
  • Β.Μ.: Ερωτήσεις 2 και 3 , σελίδα 77.
  • Τ.Ε. : Ασκήσεις 1 ,4 και 5  , σελίδα 30.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

  • Β.Μ. : Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 15, ”τόσο χιόνι δεν ξανάγινε”.
  • Β.Μ. : Αντιγραφή 2 φορές και ορθογραφία το λεξιλόγιο, σελίδα 18 τις παρακάτω λέξεις: οδόστρωμα, λεωφόρος, είπα, είδα, είδηση, δημοσιογράφος, ψύχρα, χειμώνας, χιονοθύελλα, χιονόπτωση, πρόθυμος-η-ο, ορεινός-ή-ό, πυκνός-ή-ό.

Μαθηματικά

  • Β.Μ. : Ασκήσεις 3 και 4 , σελίδα 87

Παρατηρήσεις

Παρακαλώ να ετοιμάζετε καλύτερα τις τσάντες σας!

Κλείσιμο Μενού