25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 11 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Μαθηματικά

 • Φυλλάδια: ασκ. 10 σελ. 10, ασκ. 1, 2, 3 σελ. 11, ασκ. 1, 2, 3 σελ. 12.

Γλώσσα

 • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
 • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.
 • Φυλλάδια: σελ. 1, ασκ. 1, 2 σελ. 2, ασκ. 1, 2 σελ.3.

Ιστορία

Ενότητα 2 “Ο Ηρακλής”- Κεφάλαιο 1 “Η γέννηση του Ηρακλή”

 • Β.Μ.: σελ. 21, σελ. 23-25.
 • Τ.Ε.: ασκ. 1, 2, 3 σελ. 10.

Θρησκευτικά

Κεφάλαιο Β’ “Το δώρο της ζωής”- μάθημα 5 “Ο Δαβίδ δοξολογεί το Θεό”

 • Β.Μ.: σελ. 20- 21.

Μελέτη περιβάλλοντος

Ενότητα 2 “Ο τόπος μας”- Κεφάλαιο 5 “Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας”

 • Β.Μ.: σελ. 39- 42.
 • Τ.Ε.: ασκ. 5 σελ. 12, ασκ. 6 σελ. 13.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Μαθηματικά

 • Φυλλάδια: να ολοκληρώσετε την ασκ. 3 σελ. 12.

Γλώσσα

 • Φυλλάδια: ασκ. 3, 4 σελ. 4.

Ιστορία

Ενότητα 2 “Ο Ηρακλής”- Κεφάλαιο 1 “Η γέννηση του Ηρακλή”

 • Β.Μ.: Να διαβάσετε το μάθημα στη σελίδα 23.

Παρατηρήσεις

 • Σας παρακαλώ να φέρετε 30€ για τα βιβλία της πληροφορικής.
 • Παρακαλώ κάθε μαθητής να έχει πάντα μαζί του ένα ολοκληρωμένο σετ αλλαξιάς ρούχων.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Αύριο να φέρετε εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το self test.

 

Καλή εβδομάδα!

Κλείσιμο Μενού