25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 30 Ιανουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε γνωστή ορθογραφία και άσκηση

Ενότητα 8 “Έλα στην παρέα μας!”- Κεφάλαιο 1 “Αξέχαστα γενέθλια”

  • Β.Μ.: σελ. 34- 35, ασκ. 1 σελ. 35, ασκ. 2 σελ. 36, σελ. 37, ασκ. 3, 4 σελ. 38, γράψαμε γι’αντιγραφή την ασκ. 5 σελ. 38.

Μαθηματικά

Ενότητα 5- Κεφάλαιο 28 ”Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)”

  • Β.Μ. ασκ.2, 3 και 4 σελ.75

Ενότητα 5- Κεφάλαιο 29 ”Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)”

  • Β.Μ. ασκ.1, 2, 3 και 4 σελ.76-77

Θρησκευτικά

Κεφάλαιο Ε’ – ”Η χαρά στη ζωή” – μάθημα 27 ”Οι Τρεις Ιεράρχες: Γιορτάζουν τα σχολεία”

  • Β.Μ. σελ.82-83

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ενότητα 8 “Έλα στην παρέα μας!”- Κεφάλαιο 1 “Αξέχαστα γενέθλια”

  • Β.Μ.: ανάγνωση τη σελ. 34, ορθογραφία την ασκ. 5 σελ. 38.
  • Να βρείτε και να υπογραμμίσετε στο κείμενο τα ρήματα σε Στιγμιαίο Μέλλοντα στη σελ.34
  • Να διαβάσετε τον Εξακολουθητικό και Στιγμιαίο Μέλλοντα σελ.37

Παρατηρήσεις

  • Παρακαλώ πολύ να κοιτάτε ΟΛΟΙ τα καθήκοντα και τι έχετε για την επόμενη μέρα. Να διαβάζετε πολύ καλά τη γνωστή ορθογραφία και την ανάγνωση.

 

Καλή εβδομάδα!!

Κλείσιμο Μενού