25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 7 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

 • Γράψαμε γνωστή, άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
 • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

Ενότητα 2 “Στο σπίτι και στη γειτονιά”- Κεφάλαιο 1 “Αγαπητό μου ημερολόγιο”

 • Β.Μ.: σελ. 28, σελ. 29- 31, γράψαμε γι’αντιγραφή τις ασκ. 5, 6 σελ. 31.

Παραγωγή λόγου

 • Γράψαμε έκθεση με θέμα “Μια αστεία ιστορία”.

Μαθηματικά

 • Φυλλάδια: ασκ. 3, 4 σελ. 8, ασκ. 5, 6, 7 σελ. 9.

Μελέτη περιβάλλοντος

Ενότητα 2 “Ο τόπος μας”- Κεφάλαιο 4 “Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον”

 • Β.Μ.: σελ. 36- 38.
 • Τ.Ε.: ασκ. 4 σελ. 12.

Λογοτεχνική ώρα

 • Απ’το λογοτεχνικό βιβλίο “Συντροφιά με τον άνεμο” της Γαλάτειας Γρηγοριάδου- Σουρέλη διαβάσαμε τις σελ. 49- 52.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ενότητα 2 “Στο σπίτι και στη γειτονιά”- Κεφάλαιο 1 “Αγαπητό μου ημερολόγιο”

 • Β.Μ.: ανάγνωση τη σελ. 28, ορθογραφία τις ασκ. 5, 6 σελ. 31.

Μαθηματικά

 • Φυλλάδια: ασκ. 8, 9 σελ. 10.

Λογοτεχνική ώρα

 • Από το λογοτεχνικό βιβλίο “Συντροφιά με τον άνεμο” της Γαλάτειας Γρηγοριάδου- Σουρέλη να διαβάσετε τις σελ. 53- 64.

Παρατηρήσεις

 • Παρακαλώ πολύ να φέρετε 30€ για τα βιβλία της πληροφορικής.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Αύριο να φέρετε εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το self test.

Κλείσιμο Μενού