25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 1 Φεβρουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση
  • Από το corpus σελ.3-6

Ιστορία

Ενότητα 5 “Ο τρωικός πόλεμος”- Κεφάλαιο 5 “Ο θάνατος του Πατρόκλου”

  • Β.Μ.: σελ. 70- 71.
  • Τ.Ε.: ασκ. 1, 2, 3 σελ. 28.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

  • Να διαβάσετε τη σελ.3 από το corpus
  • Να κλίνετε στο Γραφής 2 το ρήμα τρώω στον Εξακολουθητικό, Στγμαίο και Συντελεσμένο Μέλλοντα

Ιστορία

  • Παρακαλώ πολύ να διαβάσετε το σχεδιάγραμμα με τις ερωτήσεις του μαθήματος στις σελ. 70-71.

Παρατηρήσεις

  • Μοιράστηκε το corpus Γλώσσας της 8ης ενότητας. Παρακαλώ πολύ να το έχετε μαζί σας.
  • Παρακαλώ πολύ να κοιτάτε ΟΛΟΙ τα καθήκοντα και τι έχετε για την επόμενη μέρα. Να διαβάζετε πολύ καλά τη γνωστή ορθογραφία και την ανάγνωση.

Καλό μήνα!!

Κλείσιμο Μενού