25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 12 Ιανουαρίου 2022

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε γνωστή, άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.
  • Φυλλάδιο: σελ. 2, ασκ. 1, 2 σελ. 3, ασκ. 3, 4 σελ. 4.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Παρατηρήσεις

  • Σήμερα κατά την τέταρτη, πέμπτη και έκτη διδακτική ώρα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση πρώτων βοηθειών από την Ο.ΔΙ.Α.Κ.
Κλείσιμο Μενού