25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 13 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε γνωστή, άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

Ενότητα 2 “Στο σπίτι και στη γειτονιά”- Κεφάλαιο 2 “Η φίλη μας η Αργυρώ”

  • Φυλλάδια: ασκ. 1 σελ. 5, ασκ. 2, 3, 4 σελ. 6, ασκ. 5, 6 σελ. 7.

Ιστορία

Ενότητα 2 “Ο Ηρακλής”- Κεφάλαιο 2 “Το λιοντάρι της Νεμέας”

  • Β.Μ.: σελ. 26, σελ. 27.
  • Τ.Ε.: ασκ. 1, 2 σελ. 11.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδια: ασκ. 10, 11 σελ. 15, ασκ. 1, 2 σελ. 16.

Μελέτη περιβάλλοντος

Ενότητα 2 “Ο τόπος μας”- Κεφάλαιο 6 “Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)”

  • Β.Μ.: σελ. 43- 44.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Ιστορία

Ενότητα 2 “Ο Ηρακλής”- Κεφάλαιο 2 “Το λιοντάρι της Νεμέας”

  • Β.Μ.: Να διαβάσετε το μάθημα στη σελίδα 26.

Παρατηρήσεις

  • Παρακαλώ κάθε μαθητής να έχει πάντα μαζί του ένα ολοκληρωμένο σετ αλλαξιάς ρούχων.
Κλείσιμο Μενού