25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 6 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.
  • Φυλλάδια: ασκ. 4, 5, 6 σελ. 20.
  • Ανθολόγιο: “Λούνα παρκ, παππούλη μου!” σελ. 39, γράψαμε γι’αντιγραφή “κάνω κούνια… μεγάλη του κοιλιά”.

Ιστορία

  • Γράψαμε το επαναληπτικό τεστ στην ενότητα 1 “Η δημιουργία του κόσμου”.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδια: σελ. 6- 7.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

  • Ανθολόγιο: ανάγνωση “Λούνα παρκ, παππούλη μου!” σελ. 39, ορθογραφία “κάνω κούνια… μεγάλη του κοιλιά”.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδια: να ολοκληρώσετε τις ασκ. 1, 2 σελ. 8.

Παρατηρήσεις

  • Κατά την τέταρτη διδακτική ώρα φυτέψαμε κρεμμύδια στον κήπο της τάξης μας.
  • Παρακαλώ πολύ να φέρετε 30€ για τα βιβλία της πληροφορικής.
Κλείσιμο Μενού