25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 12 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

Ενότητα 2 “Στο σπίτι και στη γειτονιά”- Κεφάλαιο 2 “Η φίλη μας η Αργυρώ”

  • Β.Μ.: σελ. 32- 33, ασκ. 1, 2, 3, 4 σελ. 34, ασκ. 5, 6, 7, 8 σελ. 35, γράψαμε γι’αντιγραφή την ασκ. 7 σελ. 35.
  • Τ.Ε.: ασκ. 1, 2 σελ. 22, ασκ. 3, 4 σελ. 23.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδια: σελ. 13- 14, ασκ. 9 σελ. 15.

Αγγλικά

  • Activity Book: p. 5-8

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ενότητα 2 “Στο σπίτι και στη γειτονιά”- Κεφάλαιο 2 “Η φίλη μας η Αργυρώ”

  • Β.Μ.: ανάγνωση σελ. 32- 33, ορθογραφία την ασκ. 7 σελ. 35.

Αγγλικά

copy 2 times & dictation, Companion page 2

SU.7

SU.9

SU.10

SU.11

SU.12

SU.13

Παρατηρήσεις

  • Σας παρακαλώ να φέρετε 30€ για τα βιβλία της πληροφορικής.
  • Παρακαλώ κάθε μαθητής να έχει πάντα μαζί του ένα ολοκληρωμένο σετ αλλαξιάς ρούχων.
Κλείσιμο Μενού