25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Γ Δημοτικού - 5 Οκτωβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

  • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία και άσκηση.
  • Κάναμε εξάσκηση στην ανάγνωση.

Ενότητα 1″Πάλι μαζί”- Κεφάλαιο 6 “Ένα αστείο περιστατικό”

  • Β.Μ.: σελ. 25, σελ. 26 (λεξιλόγιο).
  • Φυλλάδια: ασκ. 1, 2, 3 σελ. 19.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδια: ασκ. 1, 2, 3 σελ. 4, ασκ. 1, 2 σελ. 5.

Αγγλικά

  • Student’s book: p. 9-15

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

  • Companion Book: αντιγραφή (2 φορές) και ορθογραφία from ”sing” to ”sister” page 2.

Παρατηρήσεις

  • Αύριο 6/10 θα γράψουμε το επαναληπτικό τεστ της Ιστορίας στην ενότητα 1 “Η δημιουργία του κόσμου”, παρακαλώ πολύ να διαβάσετε τις σελ. 8, 11, 15, 19 του βιβλίου.
  • Στο αυριανό μάθημα της Γλώσσας να έχετε μαζί σας το ανθολόγιο.
  • Παρακαλώ πολύ να φέρετε 30€ για τα βιβλία της πληροφορικής.

 

Καλή εβδομάδα!

Κλείσιμο Μενού