25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 16 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Μαθηματικά

Διαγνωστικό κριτήριο σε όλη την ύλη της Στ’ τάξης

Γεωγραφία

Επαναληπτικές ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών

Αγγλικά

1)Έλεγχος ασκήσεων

2)St.Book:σελίδες 76,77,78

3)Gr.Book:ανάλυση θεωρίας στις σελίδες 88-89 και άσκηση 1 στη σελίδα 89


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

Gr.Book:ασκήσεις 2 και 4 στη σελίδα 90 και όλες τις ασκήσεις στη σελίδα 91. Επίσης να διαβάσετε τη θεωρία στις σελίδες 88-89.

Παρατηρήσεις

Πρόγραμμα Τετάρτης:Αγγλικά-Αγγλικά-Γλώσσα-Αγγλικά-ΚκΠΑ-Ώρα Μελέτης-ΕυΖ

Κλείσιμο Μενού