25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 17 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Ανάγνωση και σχολιασμός εκθέσεων

 

Αγγλικά

1)Έλεγχος ασκήσεων

2)St.Book:σελίδες 78,79,80,81

3)Workbook:ασκήσεις 4,5,6 στη σελίδα 40

 


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

1)Workbook:ασκήσεις 1,2,3 τη σελίδα 41,όλες τις ασκήσεις στη σελίδα 42 και όλες τις ασκήσεις στη σελίδα 43

2)Companion:Να κάνετε μία φορά αντιγραφή την σελίδα 49 και τη σελίδα 50

Παρατηρήσεις

Πρόγραμμα Πέμπτης:Γλώσσα-Γλώσσα-Γυμναστική-Γαλλικά-Γαλλικά-Η/Υ-Μουσική

Κλείσιμο Μενού