25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 18 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γαλλικά

1)Ανάγνωση:καρτέλα 21(1,2)(Α1 Prim)

2)Ασκήσεις στις σελίδες 57-59-61(βιβλίο Appli)

3)Κατανόηση ακουστικού λόγου στις σελίδες 58-59-60-61(Α1 Prim)

4)Παιχνίδια και τραγούδια


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γαλλικά

1)Ασκήσεις 3,4 στη σελίδα 55(βιβλίο Appli)

2)Ασκήσεις στη σελίδα 32(τετράδιο Appli)

3)Ασκήσεις στις σελίδες 36-37(τετράδιο Appli)

Παρατηρήσεις

1)Πρόγραμμα Παρασκευής:Γλώσσα-Μαθηματικά-Η/Υ-Ιστορία-Λογοτεχνία

2)Υπενθυμίζω πως αύριο σχολάμε 12.30

Κλείσιμο Μενού