25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 23 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Αγγλικά

1)Έλεγχος ασκήσεων

2)Gr.Book:ανάλυση θεωρίας στη σελίδα 92 και ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 92.Επίσης,ανάλυση θεωρίας στη σελίδα 94 και ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 94

3)St.Book:σελίδες 82-83


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

1)Companion:αντιγραφή μία φορά και τις δύο στήλες στη σελίδα 51

2)Workbook:όλες τις ασκήσεις στη σελίδα 44

Παρατηρήσεις

1)Σήμερα πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Γυμνάσιο. Ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα σπουδών,τις δραστηριότητες,τα μαθήματα,τις εξετάσεις και τους κανόνες λειτουργίας του Γυμνασίου.

2)Πρόγραμμα Τετάρτης:Γαλλικά-Αγγλικά-Γλώσσα-Αγγλικά-ΚκΠΑ-Ώρα Μελέτης-ΕυΖ

3)Θυμίζω πως τα βιβλία ξένων γλωσσών και Η/Υ πρέπει να τα κρατήσετε και για τη νέα σχολική χρονιά.

4)Την Πέμπτη θα δοθούν οι βαθμοί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. (Δείτε αναλυτικά το email). Θα αποχωρήσουμε στις 11.30

Κλείσιμο Μενού