25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 30 Ιανουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Αγγλικά

 • Homework checked
 • Student book pages 20-21

Μαθηματικά

 • Έλεγχος των ασκήσεων που είχαμε για το σπίτι
 • 29 – Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης
  Βιβλίο Μαθητή σελ 125-126 ασκήσεις 1-6

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Αγγλικά

 • Companion pages 27-28 all exercises

Μαθηματικά

 • Βιβλίο Μαθητή σελ 126 ασκήσεις 8, 9, 10 και 11
  (να γίνουν στο πράσινο τετράδιο!)

Παρατηρήσεις

 • Σήμερα μιλήσαμε για τους Τρεις Ιεράρχες και τη γιορτή των γραμμάτων (30/01).

 

 • Εκδρομή στην Αθήνα
  Παρακαλώ να φέρετε επιπλέον 150 ευρώ/άτομο.
Κλείσιμο Μενού