25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 24 Ιανουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γερμανικά

 • Ορθογραφία και διόρθωση ασκήσεων
 • Γράψαμε την πρόθεση auf
 • Κείμενο 5α σελ.39 στο Kursbuch

Γαλλικά

 • Επαναληπτικό φυλλάδιο ασκήσεων προετοιμασίας για το τεστ της ενότητας 1

Γλώσσα

 • Άσκηση στο τετράδιο
 • Θεωρία για τους βασικούς όρους της πρότασης
  (Corpus σελ 2-9)
 • Corpus σελ 17 ασκήσεις 1 και 2

Ιστορία

 • Εξέταση του μαθήματος που είχαμε να διαβάσουμε
 • Κεφάλαιο 13 – Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
  Βιβλίο Μαθητή σελ 122-123

Φυσική

 • Έλεγχος των ασκήσεων που είχαμε για το σπίτι
 • ΦΕ3 : Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρομαγνήτης
  Τετράδιο Εργασιών σελ 129-131

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γερμανικά

 • Να διαβάσετε τις προθέσεις in-auf
 • Arbeitsbuch: ασκ.13 σελ.58, ασκ.14a+b+c σελ.59
 • Glossar: ορθογραφία και 1 φορά αντιγραφή σελ.25 (οι λέξεις είναι οι εξής: ins Bett gehen, das Bett, einkleben, die Zeitschrift, liebe, der Namenstag, alle zusammen)

Γαλλικά

 • Να ολοκληρώσετε το επαναληπτικό φυλλάδιο ασκ. 5-10

Γλώσσα

 • Corpus σελ 18 ασκήσεις 3 και 4
  (να μελετήσετε πρώτα την αντίστοιχη θεωρία από το corpus)

Ιστορία

Κεφάλαιο 13 – Οι αγώνες του Καραϊσκάκη
Βιβλίο Μαθητή σελ 122-123

Για το επόμενο μάθημα να ξέρετε να απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις :

 • Τι έκανε ο Κιουταχής μετά την πτώση του Μεσολογγίου;
 • Πώς αντιμετώπισε την κατάσταση ο Καραϊσκάκης;
 • Τι συνέβη παραμονή της επίθεσης στη μάχη της Ακρόπολης;
 • Τι αντίκτυπο είχε ο θάνατος του Καραϊσκάκη στο ηθικό των Ελλήνων;

Φυσική

 • Τετράδιο Εργασιών σελ 132 ασκήσεις 1, 2, 3

Παρατηρήσεις

 • Μοιράστηκε corpus για τη 10η Ενότητα της Γλώσσας.

 

 • Εκδρομή στην Αθήνα
  Παρακαλώ να φέρετε επιπλέον 150 ευρώ/άτομο.
Κλείσιμο Μενού