25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

ΣΤ Δημοτικού - 30 Νοεμβρίου 2021

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

Επίθετα σε -ης,-ης,-ες

corpus σελίδες:

 • 3, κλίση του επιθέτου
 • 4, Προσοχή!
 • 13, άσκηση 2 (ο επικεφαλής καθηγητής, η επικερδής επιχείρηση)
 • 14, άσκηση 3 (α-γ)

Β.Μ. σελίδα 11, άσκηση 6

Μαθηματικά

2. Εξισώσεις

25. Η έννοια της μεταβλητής

Σελίδες:

 • 112-113, θεωρία και εφαρμογές
 • 114, ασκήσεις 1(α,β), 2( κάναμε τις παραστάσεις για x=5), 4,5

Γερμανικά

 • Γράψαμε επαναληπτικό τεστ.

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

corpus σελίδες:

 • 3, να μάθετε πώς κλίνονται τα επίθετα σε -ης,-ης,-ες
 • 13, άσκηση 2 (το ευαγές ίδρυμα, ο επιφανής επιστήμονας
 • 14, άσκηση 3(τα υπόλοιπα)

Μαθηματικά

2. Εξισώσεις

25. Η έννοια της μεταβλητής

Σελίδες:

 • 112-113, να διαβάσετε τη θεωρία και τις εφαρμογές
 • 114, ασκήσεις 1(γ-στ), 2(να κάνετε την υπόλοιπη άσκηση), 3,6
 • 115, ασκήσεις 8,9

Παρατηρήσεις

 • Να φέρετε υπογεγραμμένο το επαναληπτικό των Μαθηματικών
 • Αύριο να φέρετε όλοι τα κίτρινα τετράδια
Κλείσιμο Μενού