25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Β Δημοτικού - 23 Ιανουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

 • Γράψαμε άγνωστη ορθογραφία.
 • Έλεγχος των ασκήσεων που είχαμε για το σπίτι.

Corpus: Επαναληπτικές ασκήσεις στην Γλώσσα β’ τεύχος:

 • Σελ. 13, ασκ. 1
 • Σελ. 15
 • Σελ. 20
 • Σελ. 21
 • Σελ. 23, ασκ. 1,3
 • Σελ. 24

Αντιγραφή:

Τα παιδιά της τάξης είναι ήσυχα.

Ο αδελφός μου είναι προσεκτικός οδηγός.

Αυτό το βιβλίο είναι κατάλληλο για παιδιά. 

Μαθηματικά

Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ)

 • σελ. 92

Διαβάζω πολύ καλά το πλαίσιο “Μαθαίνω” στην σελίδα 92.

Μελέτη Περιβάλλοντος

Είδαμε σχετικό βίντεο με τα απειλούμενα είδη ζώων.

Εικαστικά

Κάναμε δραστηριότητες σχετικά με τα απειλούμενα είδη ζώων.


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ορθογραφία:

Τα παιδιά της τάξης είναι ήσυχα.

Ο αδελφός μου είναι προσεκτικός οδηγός.

Αυτό το βιβλίο είναι κατάλληλο για παιδιά. 

 

 

Μαθηματικά

Βιβλίο Μαθητή (Β.Μ))

 • σελ. 92 μαθαίνω το κίτρινο πλαίσιο πάνω -πάνω
 • Στο πράσινο τετράδιο Μαθηματικών γράφω την προπαίδεια του 7 και του 6 από μία φορά.

Παρατηρήσεις

 • Παρακαλώ αύριο να έχετε όλοι μαζί σας το Ανθολόγιο.
 • Την Τετάρτη θα επισκεφτούμε παρέα με την Γ ΄τάξη το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
 • Στα τετράδια Γραφής έχουμε κολλήσει τα λόγια για την παρουσίαση του λογοτεχνικού μας βιβλίου στους μαθητές της Α’ τάξης.

Παρακαλώ πολύ να τα μάθετε απέξω. Την Πέμπτη θα γίνει η παρουσίαση.

 • Μοιράστηκε το Επαναληπτικό των Μαθηματικών.

Παρακαλώ πολύ να επιστραφεί υπογεγραμμένο από τον γονέα.

email: konstantinavoulki@gmail.com

Καλή εβδομάδα!!!

Κλείσιμο Μενού