25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Β Δημοτικού - 27 Ιανουαρίου 2023

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

Γλώσσα

 • Γράψαμε γνωστή και άγνωστη Ορθογραφία.
 • Κάναμε εξάσκηση στην κλίση ουσιαστικών.

Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε)

 • Σελ. 8, ασκ. 3
 • Σελ. 9, ασκ. 5
 • Αντιγραφή:

Αριστερά από τη γυναίκα υπάρχει μια γλάστρα με πράσινα φύλλα. 

Βρίσκεται στο Λαογραφικό Μουσείο του Ναυπλίου. 

Παραγωγή Λόγου

Με αφορμή την εκπαιδευτική εκδρομή μας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γράψαμε παραγωγή λόγου με θέμα:

 • Μια επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ξάνθης.

Μαθηματικά

Βιβλίο Μαθητή

 • Σελ. 96, ασκ. 1,2,3
 • Σελ. 97, ασκ. 5

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

Γλώσσα

Ορθογραφία:

Αριστερά από τη γυναίκα υπάρχει μια γλάστρα με πράσινα φύλλα. 

Βρίσκεται στο Λαογραφικό Μουσείο του Ναυπλίου. 

Μαθηματικά

Βιβλίο Μαθητή 

 • Σελ. 96, ασκ. 4

Στο πράσινο τετράδιο Μαθηματικών γράφω την προπαίδεια του 7 και του 8 δύο φορές.

Παρατηρήσεις

 • Στα τετράδια Γραφής έχουμε κολλήσει τα λόγια για την παρουσίαση του λογοτεχνικού μας βιβλίου στους μαθητές της Α’ τάξης.

Παρακαλώ πολύ να τα μάθετε απέξω.

 • Την Δευτέρα να έχετε όλοι μαζί σας το λογοτεχνικό βιβλίο “ Το παιδί που δεν αγαπούσε τα βιβλία”

email: konstantinavoulki@gmail.com

Καλό Σαββατοκύριακο !!!

Κλείσιμο Μενού