25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Δ Δημοτικού - 11 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

ΓΛΩΣΣΑ

  • ορθογραφία- άσκηση
  • Τ.Ε.: ασκ. 2,3 σελ. 67-68, ασκ. 4 σελ. 68, ασκ. 4 σελ. 71

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προβλήματα στο πράσινο τετράδιο

ΙΣΤΟΡΙΑ

Επανάληψη


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

ΓΛΩΣΣΑ

  • Τ.Ε.: ασκ. 3,5 σελ. 70-71
  • Ορθογραφία: Τ.Ε. σελ. 67 “Το πλοίο…αμέσως”
  • Διαβάστε καλά το επίθετο πολύς απ’ το φυλλάδιο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Σήμερα μαζέψαμε σπαθόχορτο και φτιάξαμε σπαθόλαδο.
  • Υπενθυμίζω πως αύριο σχολάμε 12.30
Κλείσιμο Μενού