25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Δ Δημοτικού - 4 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

ΓΛΩΣΣΑ

 • Ορθογραφία
 • Τ.Ε.: ασκ. 2 σελ. 63
 • Β.Μ.: ασκ. 3 σελ. 81-82
 • Θεωρία για παραθετικά επιθέτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φυλλάδιο: ασκ. 3,11,12

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Β.Μ.: Κεφ. 40: Η Υποταγή του ελληνικού κόσμου, σελ. 124-126
 • Τ.Ε.: ασκ. 1,2,3 σελ. 49

Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

ΓΛΩΣΣΑ

 • Καλό διάβασμα τα παραθετικά επιθέτων από το φυλλάδιο σελ. 5-9
 • Ορθογραφία: Β.Μ.: σελ. 78: “Η Ρόδος…σπίτια”
 • Γραμμ. αναγνώριση τις σημειωμένες λέξεις ΒΜ σελ. 78
 • Τ.Ε.: ασκ. 2 σελ. 70

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φυλλάδιο: ασκ. 13

ΙΣΤΟΡΙΑ

 • Β.Μ.: Κεφ. 40: Η Υποταγή του ελληνικού κόσμου, σελ. 124-126

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Υπενθυμίζω πως αύριο σχολάμε 12.30
 • Αυριανό πρόγραμμα: Μαθηματικά-Μαθηματικά-Αγγλικά(κ. Jill)-Η/Υ-ΠαρΛόγου
Κλείσιμο Μενού