25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία

Δ Δημοτικού - 17 Ιουνίου 2020

Τι κάναμε σήμερα στην τάξη:

ΓΛΩΣΣΑ

Διαγνωστικό κριτήριο αξιολόγησης σε όλη την ύλη

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Επαναληπτικές ασκήσεις


Τι έχω να διαβάσω για την επόμενη μέρα:

ΓΛΩΣΣΑ

Φυλλάδιο: ασκ. 5 σελ. 14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φυλλάδιο: ασκ. 7,9 σελ. 3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σήμερα μαζέψαμε φλαμούρι από τη φλαμουριά μας και μιλήσαμε για το ρόφημα που μπορούμε να φτιάξουμε.

Κλείσιμο Μενού