25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Εκτός ζώνης επικινδυνότητας το ΑΞΙΟΝ

Εκτός ζώνης επικινδυνότητας το ΑΞΙΟΝ

Το ΑΞΙΟΝ είναι έξω από τη ζώνη προφύλαξης που έδωσε η πολιτεία σχετικά με τη φωτιά στη Sunlight που κράτησε 2,5 ώρες.
Ως εκ τούτου το σχολείο λειτουργεί κανονικά όπως και όλα τα σχολεία της περιοχής μας.
Παρόλα αυτά θα λαμβάνουμε οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο και αν χρειαστεί.

Χάρτης Κίνησης Νέφους

Στον χάρτη κίνησης του νέφους για τις πρώτες 24 ώρες το σχολείο ποτέ δεν βρέθηκε στη κυρίως ζώνη, κόκκινη- πορτοκαλί κλπ ενώ οι πόλεις Ξάνθη Καβάλα Χρυσούπολη βρέθηκαν για λίγο σε κόκκινη περιοχή, πάντα από τον χάρτη του αστεροσκοπείου Αθηνών που αφορά την χρονική περίοδο από τις 11.00 (1/5/2018) έως τις 10.00 (2/5/2018).

 

Κλείσιμο Μενού