25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Μια τάξη υιοθετεί μια άλλη!

Μια τάξη υιοθετεί μια άλλη!

 • Νέα

Η ΣΤ’ υιοθετεί την Α’ Δημοτικού στο ΑΞΙΟΝ.

Ένα πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα ομαλής προσαρμογής στο δημοτικό εφαρμόζεται κάθε χρόνιο στο ΑΞΙΟΝ.

Σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας στη σχολική ζωή.

Τα “εκτάκια” υιοθετούν τα “πρωτάκια” και έτσι η ζωή στο σχολείο γίνεται ομορφότερη.

Τα οφέλη για την Α’ δημοτικού:

 • Άμεση και εύκολη προσαρμογή στο δημοτικό από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
 • Καλύτερη γνωριμία με την λειτουργεία του δημοτικού σχολείου.
 • Εξάλειψη κάθε προκατάληψης για το δημοτικό.
 • Κάλυψη της ασυνέχειας μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης.
 • Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης.
 • Μείωση του φόβου για το “καινούργιο”.
 • Οι μεγάλοι γίνονται “στήριγμα” για τους μικρούς.
 • Ταχύτερη κοινωνικοποίηση.

Τα οφέλη για την ΣΤ’ δημοτικού:

 • Ανάπτυξη υπευθυνότητας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Αποτελεσματικότερη μάθηση μέσω της αναμετάδοσης των κεκτημένων γνώσεων.
 • Ενίσχυση της ικανότητας στη λήψη αποφάσεων και της κριτικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη της συνεργατικότητας.
 • Ενίσχυση του ρόλου στο σχολείο και της αναγκαιότητας εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται.
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη δεσμών αλληλοβοήθειας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται διαθεματικά σε πολλά μαθήματα της ΣΤ’ όπως για παράδειγμα στο μάθημα της Γλώσσας, με συγγραφή προσκλήσεων, ενημερωτικών επιστολών προς τους μαθητές της Α’ κ.λ.π.

ΑΞΙΟΝ. Ένα σχολείο ουσιαστικά πρότυπο και πρωτοπόρο στη Θράκη.

Κλείσιμο Μενού