25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Ο περιορισμός απελευθέρωσε

Ο περιορισμός απελευθέρωσε

  • Νέα

Ο περιορισμός απελευθέρωσε.
Περιόρισε επαφές, απελευθέρωσε χρόνο.

Κάθε Σάββατο οι εκπαιδευτικοί του ΑΞΙΟΝ συζητούν διαδικτυακά τα πάντα σχετικά με τη πορεία των μαθητών.

  • Πορεία της ύλης, απόδοση μαθητών, δυσκολίες και αποτελέσματα βελτιωτικών κινήσεων, νέες ιδέες εκπαιδευτικών εργαλείων.
  • Εκθέτουν και συζητούν τις προτάσεις συμμετοχής του σχολείου σε Διαγωνισμούς, Συνέδρια, Εργαστήρια κλπ.
  • Αναλύουν κάθε νέα παράμετρο στο τρίγωνο “μαθητής, οικογένεια, εκπαιδευτικοί”.
  • Προτεινόμουν και σχεδιάζουν νέα projects.
  • Δρομολογούν τις επόμενες δράσεις και αναλαμβάνουν την υλοποίηση τους
  • Ήδη πραγματοποιήθηκε η 4η online σύσκεψη.

Οι σχεδιασμοί μαζί με εκπλήξεις θα φανούν στους μαθητές μας σύντομα.

Κλείσιμο Μενού