25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Το σχολείο ανοίγει ορίζοντες στους μαθητές

Το σχολείο ανοίγει ορίζοντες στους μαθητές

Δείχνει δρόμους και προοπτικές.

Εκπαιδεύει γι’ αυτό το σκοπό.

 

Οι μαθητές βλέπουν, ερευνούν, μαθαίνουν, επιλέγουν, προσπαθούν και πετυχαίνουν…
Φέτος στο ΑΞΙΟΝ φιλοξενούμε αντιπροσωπείες τριών – μέχρι στιγμής- πανεπιστημιακών φορέων από τον διεθνή χώρο:
  • Η SEG – Swiss Education Group SEG – Ελβετικός Εκπαιδευτικός φορέας στον τουρισμό και την φιλοξενία υψηλού επιπέδου.
  • Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει για τα πτυχιακά και μεταπτυχιακά του τμήματα.
  • Το εκπαιδευτικό τμήμα της Πρεσβείας της Κύπρου ενημερώνει για όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου, 2 κρατικά και 5 ιδιωτικά.
Τα παραπάνω θα γίνουν σε διαφορετικές ημερομηνίες τον Φεβρουάριο & Μάρτιο και μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλοι.
Ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή είναι η επαγγελματική αποκατάσταση που έχουν οι πτυχιούχοι κάθε πανεπιστημίου.
Γι’ αυτό η επιλογή ιδίως σήμερα έχει μεγάλη βαρύτητα.
Κλείσιμο Μενού