25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Το σχολείο δεν είναι προκρούστεια κλίνη

Το σχολείο δεν είναι προκρούστεια κλίνη

Οι δάσκαλοι δεν είναι της νεολαίας νταντάδες.
Ούτε κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες όπως έλεγε ο Wolf Biermann.

Σήμερα το σχολείο είναι χώρος καλλιέργειας αγωγής, γνώσης, ελεύθερου πνεύματος, ομαδικής προσπάθειας, αλληλοβοήθειας, δημιουργικότητας, και χαράς ή αυτό θα πρέπει να γίνει.

Οι δάσκαλοι είναι πηγές, δεν είναι ούτε κριτές ούτε επικριτές. Είναι παραδείγματα.
Δεν φοβούνται να φανεί το έργο τους και μέσα στις τάξεις, με προσοχή πάντα.

Τα παιδιά μας αξίζουν ένα σχολείο ανοιχτών οριζόντων.
Στο ΑΞΙΟΝ εκεί στοχεύουμε.

Κλείσιμο Μενού