25410 81130-81520 / Άβδηρα, Ξάνθη / Επικοινωνία
Ζυγοί, ζυγαριές, καντάρια, παλάντζες, πλάστιγγες και δράμια

Ζυγοί, ζυγαριές, καντάρια, παλάντζες, πλάστιγγες και δράμια

  • Νέα

Τι είναι η μάζα και τι το βάρος ενός σώματος;

Η μέτρηση του βάρους και πως γινόταν κατά καιρούς.

Το project λαογραφία μέσω της τοπικής οικογενειακής ιστορίας είχε τη γνωριμία των μαθητών της Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού ΑΞΙΟΝ με το πως ζύγιζαν παλιά.
Μικρά μεσαία και μεγάλα βάρη αλλά και επέκταση στη βαρύτητα, τις διαφορές της στη γη και στους άλλους πλανήτες.
Πήγαμε στο κενό των διαστημικών σταθμών και στους χώρους μηδενικής βαρύτητας κλπ.
Άλλο μάθημα.
Κλείσιμο Μενού